Babalık Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

 

DAVACI...........:

 

VEKİLİ.............:

 

DAVALI............:

 

D.KONUSU........: Babalık,maddi manevi tazminat,Nafaka

 

OLAYLAR..........: Müvekkilimle ile davalı 29.10.2001 tarihinde evlenmeye karar vermişler , kendi aralarında resmi nikah olmaksızın fiilen bir araya gelmişler ve birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu birliktelikten 5.10.2002 tarihinde adında çocukları olmuştur.Davalı ilk önce evlenme muamelelerinin düğün tarihine yetişmeyeceğini beyan etmiş daha sora ise müvekkilimi oyalamış ve 3.11.2002 tarihinde müvekkilimi terk etmiştir. Mahkeme safahatındaki ( Müvekkilim tarafından yapılan şikayet üzerine davalının TCK 423 maddesi kapsamında cezalandırılması istemiyle asliye Ceza mahkemesinin 2003/318 Nolu dosyası ile yargılanmaktadır.) beyanlarında ise yine müvekkilimle evleneceğini ancak aralarında anlaşmazlık çıkınca vazgeçtiğini beyan etmiştir.

Aynı dosya kapsamında çocuğun müşterek çocukları olduğunu da beyan etmiştir.

Davalının müvekkilime evlenme vaat etmiş ve çocuk olduktan sonra resmi nikah muameleleri yapılmaksızın davalının müvekkilimi terk etmesi ile müvekkilim mağdur olmuş ve çocuğu ile birlikte ortada kalmıştır.

Çocuklu bir kadın olması ve yaşadığı çevrenin gelenek ve görenekleri dikkate alındığında müvekkilimin tekrar evlenebilmesi mümkün değildir. Herhangi bir iş ve geliri yoktur. Bu sebeplerle müvekkilim için maddi ve manevi tazminat ile müşterek çocukları ’in davalının nüfusuna kaydedilmesini ve ayrıca çocuk için nafaka talep etme bu sebeplerle de dava açmak zarureti hasıl olmuştur.

 

H.NEDENLER.......: T.M.K.,HMK İlgili yasal mevzuat

 

H.DELİLLER..........: asliye Ceza mahkemesinin Nolu dosyası ,Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her türlü yasal deliler

 

NETİCE-İ TALEP....: Yukarıda arz ve izah izah olunan sebeplere binaen müşterek çocuk ’in babası olarak davalının hükmen tayin edilmesine, Çocuğun velayetinin anneye verilmesine , fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere 5.000.000.000 TL maddi ve 10.000.000.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınmasına, müşterek çocukları için aylık 200.000.000 TL nafakaya hükmedilmesine , yargılama masrafları ve ücreti vekaletin de davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EK: Vekaletname .

WhatsApp WhatsApp