Bekletmeli Mazeret Dilekçesi

BEKLETMELİ MAZERET DİLEKÇESİ NEDİR?

Avukatların mesleki bir faaliyetlerinden ötürü haklı bir sebeple, duruşmaya veya farklı bir işleme katılamamaları halinde ilgili mahkemelere mazeret dilekçesi veya bekletme dilekçesi sunabilmeleri mümkündür.

BEKLETME DİLEKÇESİ NASIL VERİLMELİDİR?

Fiziksel olarak evrakı teslim etmek isteyen meslektaşlarımız ilgili hukuk mahkemeleri için hukuk önbüroya; ceza mahkemeleri içinse ceza önbüroya yazılı olarak başvurmalarıyla dilekçelerini teslim edebilmeleri mümkündür. Ayrıca UYAP ve CELSE isimli Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen iki dijital platformdan da e-imza ya da mobil imza kullanılarak dilekçelerin ilgili mahkemelere gönderilerek hakimin onayına sunulması mümkündür.

BEKLETMELİ MAZERET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İSTANBUL ANADOLU 3. ÇOCUK MAHKEMESİ'NE

 

DOSYA NO:  2022/56

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK:  İSİM SOYİSİM

MÜDAFİİ: Av. Elif KIZILIŞIK

KONU:  Duruşmanın bekletilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 

Sayın Mahkemenizde yukarıda yazılı dosya numarası ile görülmekte olan dosyanın 09.03.2021 tarihinde saat 10.40'ta yapılacak olan duruşmasına aynı gün Bakırköy Adliyesinde duruşmamız ve toplantımız olması sebebiyle duruşmanın son iş olarak BEKLETİLMESİNE, bekletilmesinin mümkün olmaması halinde talebimizin MAZERETE DÖNÜŞTÜRÜLEREK mazeretli sayılmamıza ve yeni duruşma günün UYAP aracılığıyla öğrenmemize karar verilmesine saygılarımla talep ederim.

TARİH

İSİM SOYİSİM

İMZA

BEKLETME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SAYIN …… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

BEKLETİCİ MAZERET

DOSYA NO                              : …… / ……. Esas

DURUŞMA GÜNÜ                     : …/…/…….

DURUŞMA SAATİ                     : ….:….

KONU                                     : Bekletme dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

İş Mahkemesi’nde …../… Esas numarasıyla görülmekte olan davamın bugünkü oturumunu katılmamda engel teşkil edebilecek …………………………………………….. olaylar sonucunda, duruşmamın …….. a kadar bekletilmesini sayın hakimliğinizden talep ederim. 

Aksi yönde karar oluşması dahilinde dilekçemin mazeret niteliği teşkil edecek hale dönüşmesiyle, mazeretli sayılmamıza ve yeni duruşma gününün UYAP aracılığı ile öğrenmemize karar verilmesini saygılarımla talep ve arz ederim.

DAVACI VEKİLİ

WhatsApp WhatsApp