Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

EVLİLİK NEDENİYLE İSTİFA NEDİR?

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshi konusu mevzuatta 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesindeki atıfla 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde incelenmiştir. Bu maddeye göre, kadın işçiye kanun koyucu sahip olduğu fiziksel farklılıklar ve toplumsal yapının kadınlar üzerindeki etkileri göz önünde bulundurarak evlendikten sonra mevcut işine tek taraflı feshetme imkânı vermiştir.

EVLİLİK SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?

İşçi, yukarıda izah etmiş olduğumuz sebeple iş akdini feshetmek gibi bir arzusu varsa bunu resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapmak zorundadır.

EVLİLİK SEBEBİYLE İŞ AKDİNİ FESHEDEN KİŞİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

1475 Sayılı Kanun’un 14. madde hükmüne göre “…Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”  Dolayısıyla başvuru şartlarına sahip bir işçi, süresi içerisinde usulüne uygun bir talepte bulunması halinde çalıştığı süre bakımından kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktır.

EVLİLİK NEDEDİYLE İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ ÖRENEĞİ

İHBARNAME VE İHTARNAME                                   

…………………A.Ş YÖNETİMİNE

Konu: Evlilik nedeniyle iş sözleşmemin feshi talebi

02.06.2011 Tarihinden itibarenkurumunuzda………Personeli olarak çalışmakta bulunmaktayım.

07.08.2021 tarihinde evlendim ve ilgili 1457 sayılı İş kanunun 14.madde gereğine dayanarak, evlilik nedeniyle 15.19.2021 tarihinden itibaren geçerli olarak iş sözleşmemi sona erdirmekteyim.

Gerekli işlemlerin yapılmasını, kıdem, yıllık izin, fazla mesai vs. alacaklarımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi saygılarımla arz ederim.

 

          İsim – Soyisim

Tarih

                                                                                                                      İmza

 

WhatsApp WhatsApp