Vasilik Dilekçe Örneği

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

VASİ TAYİNİ İSTEYEN :

VASİ ADAYI :

 

KISITLI ADAYI :

 

 

KONU : Müvekkilenin büyükbabası ……… ya vasi atanması talebimizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

 

1- Müvekkilenin büyükbabası (kısıtlı adayı) açık şekilde demans hastalığının tüm özelliklerini göstermekte , sosyal işlerini ve en önemlisi temel beşeri ihtiyaçlarını dahi zorlukla karşılamaktadır. Bütün bu sıkıntılarına rağmen gerek müvekkilenin gerekse de diğer 1. Ve 2. Derece yakınlarının tüm yardım taleplerini geri çevirmektedir. Kısıtlı adayının içinde bulunduğu durum müvekkileyi ve diğer aile bireylerini üzmektedir. Kısıtlı mevcut hali ile bakıma muhtaç durumdadır.

 

2- Ayrıca Kısıtlı adayının sağlık durumunun bozulması bir çok sosyo- ekonomik hata yapmasına yol açmaktadır.

 

Kısıtlı adayının yalnız yaşamasını fırsat bilen bir kısım insanlar maddi menfaat temini amaçlı kısıtlı adayını ilerlemiş yaşına rağmen kendisinden 50 yaş küçük kimselerle evlendirme vaadiyle dolandırmış , kısıtlı adayının çok sayıda taşınmazını değerinin çok altında bedellerle satışı için yönlendirmiştir. Kısıtlı adayı değerinin çok altında bedellerle taşınmazlarını satmış olup bu bedelleri dahi tam olarak aldığı şüphelidir. Kısıtlı adayının elinde bu satışlardan bir para kalmadığı gibi emekli aylığı dahi halen suiistimallerle tüketilmektedir. Ezcümle kısıtlı adayı savurganca bir hayat yaşamaktadır.

 

3- Müvekkilenin babası tarafından Sayın Hakimliğinizde açılmış bulunan ….. Esas sayılı bir vesayet davası bulunmakta ise de dosyada vasi adayı olarak görünen…… ve sonrasında ……tarafından aday gösterilen kısıtlı adayının 4. Kuşak akrabası……., kısıtlı adayının savurganlıklarına sessiz kalmak suretiyle ve hatta vasi adayının bedelinin çok altında yapılan satışta tanık olarak yer alması mevcut adayların vasilik için uygun olmadığını göstermektedir.

 

4- Kısıtlı adayının bundan sonraki yaşamını sağlıklı devam ettirebilmesi, korunup , gözetilebilmesi için TORUNU müvekkilenin vasi olarak atanması uygun olacaktır.

 

.

 

5- Arz ve izah olunan sebeplerle ikame ettiğimiz davanın halen devam etmekte bulunan ……. Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

HUKUKİ SEBEP : TMK. Ve diğer yasal mevzuat.

 

DELİLLER : Nüfus kayıtları, Kısıtlı adayına ait aktif ve pasif tapu kayıtları, pasif tapu kayıtlarına ait işlem akit tabloları, kısıtlı adayına ait heyet sağlık raporu, banka kayıtları , zabıta araştırması, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi , yemin ve her türlü delil.

 

SONUÇ-İSTEK :

 

1-Davamızın derdest …… Esas sayılı vesayet dava dosyası ile birleştirilmesine,

2- Telafisi imkansız zararlara yol açamamak için kısıtlı adayına ait taşınmazlara tedbir konulmasına,

3- Bankalara müzekkere yazılarak kısıtlı adayının borçlandırıcı işlem yapmasının tedbiren durdurulmasına

4- Davamızın kabulü ile müvekkilenin kısıtlı adayına vasi olarak tayinine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 

 

 

Vasi Tayini Talep Eden ve Vasi Adayı

Vekili

Av. ….

WhatsApp WhatsApp