Veraset İlamı Dilekçe Örneği

..... NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

 

VEKİLİ :

 

DAVALI : Hasımsız

 

DAVA : Veraset ilamı verilmesi istemidir. (Mirasçılık belgesi verilmesi.)

 

AÇIKLAMALAR :

1-,Müvekkilin babası muris ……tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak murislerin kızı …….., kızı ………..) , oğlu ………………….kalmıştır.

2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları da bulunmamaktadır.

3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris mirasçılarını gösterir,

Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : M.K. ve ilgili mevzuat

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 25/02/2022

 

Davacı Vekili

WhatsApp WhatsApp