Aile Hukuku

Aile hukuku alanında uzman avukatlarımız, aile hukukunun düzenlediği alanlardaki tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Aile hukuku alanında aile avukatları tarafından verilen bazı hukuki hizmetler;

Evlilik öncesi partnerlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması.
Nişanın bozulmasından doğan maddi ve manevi zararların giderilmesi için yapılacak davaların takibi.
Sözleşmeli ve tartışmalı boşanma davalarının takibi.
Boşanma, nafaka, ortak çocukların velayeti, eşler arasında malın tasfiyesi ve maddi ve manevi
tazminat davalarında.
Evlilik dışı doğan bir çocuk ile baba arasında bir soy çizgisinin kurulması, davanın reddi, çocuk
davasının evlat edinilmesi.
Vesayet, mütevelli, hukuki danışmanlık için hukuki destek.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı mahkemelerden boşanma kararlarının tanınması ve
tenfizi.
Tapuya aile konutu ekinin işlenmesi.

Aile Hukuku Nedir?

Aslında kısa ve öz olarak aile hukuku için evliliklerin hukukudur diyebiliriz, nişanlanmadan tutun da evliliğe kadar uzanan yoldan başlayarak, sonrasında olabilecek tüm sorunları içine alan, eşlerin bir birleri ile olan uzaklıklarını, çocukların ve kadınların haklarını koruma altına alan, vesayet konularında hüküm verme yetkisi olan, çocuk istismarı söz konusu olduğunda da yasal olarak gereken cezaların verilmesini sağlayan hukuk mahkemeleridir. Türk Medeni kanunu ile belirlenmiş olan yasal hükümler bu hukukun temelini oluşturmaktadır. Toplum içindeki düzenin ve aile birliğinin korunması için kesinlikle olmazsa olmazdır aile hukuku. Aile hukuku için aile yapılanması ve içeriğinde olabilecek her türlü sorun çok özel ve önemlidir, düzenin korunması için yapılan bütün uygulamalardan aile mahkemeleri sorumludur. Aile kurumunun nasıl olması gerektiğini ve olası sorunlarla nasıl baş edileceğini bize aile hukuku anlatır. Olası sorunlardan kısaca söz edersek;

  1. Boşanma davaları ki suç unsuru önemlidir.
  2. Boşanmalarda arada çocuk varsa onların velayetlerinin kime verileceği ve görme hakkı konusunda kararlar almak.
  3. Çocuk ve boşanmış olan eşlere verilecek olan nafakaların belirlenmesi ve karara bağlanması gibi sorunlar hep aile hukuku düzenlemeleri ile çözüme kavuşturulur.

Aile Hukukunda Boşanma

Aile hukuku boşanma ile birlikte anılan bir kavramdır. Aile hukuku içerisinde uyuşmazlığın en çok yaşandığı ve en çok davanın görüldüğü konu boşanma davalarıdır. Aile hukuku avukatları genelde kendilerini boşanma avukatı olarak tanıtmaktadırlar. Aile hukuku boşanma davasından ayrı olarak düşünülememektedir.

Aile hukukunun içerisinde, boşanmanın kapladığı yer düşünüldüğünde en geniş alanın boşanma ve yanında ferileri olarak açılan nafaka ve mal paylaşımına ilişkin dava ve istemlerin oluşturduğu göze çarpmaktadır. Bu sebeple aile hukuku birbirine bağlı işlerden oluşan bir hukuk dalıdır.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Özel boşanma nedenleri (terk, akıl hastalığı, zina vs.) ve genel boşanma nedeni (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) olmak üzere iki ana nedene dayanarak boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davalarında başvurma harcı ve maktu harç alınmaktadır ancak boşanma davalarından ayrı açılan nafaka ve tazminat davaları nispi harca tabidir.

Özel boşanma nedenlerinden sadece birisi ile dava açmak doğru değildir. Çünkü dava dilekçesinde belirtilen özel nedenin gerçekleşmediği (akıl hastalığının boşanmayı gerektirecek düzeyde olmaması, eşin evi terkte haklı olması v.s.) dava esnasında kanıtlandığı taktirde dava redde mahkumdur. Boşanma davası açılırken iki nedene dayalı dava açılabilmektedir. Çünkü boşanmanın özel nedenlerinin tamamı evliliğin temelinden sarsılmasına yol açabilecek nedenlerdir. Bu nedenlerin tamamına genel boşanma nedeni ile açılan davada da dayanılabilmektedir. Boşanma davası hangi nedene dayalı olarak açılırsa açılsın, bu davada davacı eş; çocuk varsa velayet ve tedbir nafakası, kendisi için tedbir ve yoksulluk nafakası yanında maddi ve manevi tazminat da talep edebilmektedir.

Medeni Kanun Kapsamında Aile Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere beş kitaptan ve toplam 1030 maddeden oluşan ve bu konularda düzenlemeler yapan kanundur. Medeni Kanun Aile Hukuku ikinci kitaptır ve 118inci 494üncü maddeler arasında yer alan maddeleri içerir. Bu maddeler ise daha önce de bahsettiğimiz üzere, nişanlanma, evlenme, evlilik birliği içerisindeki malların paylaşımı, nafaka ve evlat edinme gibi konuların ele alındığı maddelerdir.

Medeni Kanun aile hukuku alanındaki düzenlemeleri içerdiği gibi, diğer kitaplarda kişiler, eşya, miras ve borçlar hukuku düzenlemeleri içeren temel kanunlardan biridir. Medeni kanun ailenin ve aile birliği içerisinde edinilen malların korunmasına ilişkin hükümler içermekte olup bu birliğin bitirilmesi durumunda uyulması gereken kuralların yer aldığı kanundur.

Aile Hukuku Neden Önemlidir?

Bu disiplin, evlilikte her iki tarafı da koruyan, en önemli hukuk dallarından biridir. Aile içinde meydana gelen sorunların hukuksal açıdan çözülmesi için devreye giren bir sistemdir. Medeni Hukuk kapsamında ele alınan bu problemler, aile hukuku tarafından çözülmektedir.Bu disiplin; nişanlanma, evlilik, boşanma, mal edinme, evlat edinme, velayet, yardım nafakası, vesayet gibi konularda tüm süreci ve kuralları belirleyen yasalara sahiptir.Yalnızca evlilik değil, nişanlanma ya da evlilik dışı ortak yaşam, evlilik dışı çocuk gibi konuları da ele almaktadır. Dünyaya gelen çocuklar, evlilik dışı olsa bile eşit haklara sahip olarak doğar.Bu disiplin kapsamında incelenen diğer konular ise; aile içi şiddet, çocuk kaçırma, evlat edinme ya da suni döllenme ile çocuk sahibi olma, taşıyıcı annelik, çocuk istismarları, çocuk hakları da incelenir.Ancak bu konular oldukça geniş olduğu için bazı durumlarda farklı hukuk birimlerine de taşınabilmektedir. Aile hukuku, bir aile içinde yaşayan kişilerin başta güvenli yaşama olmak üzere tüm haklarını koruyan ve mağduriyeti engelleyen bir alandır. Huzur ortamı ve güvenlik sağlayan bu disiplin, Türk toplumu için oldukça önem teşkil eder.

Aile Konutu Nedir?

Aile Konutu; eşlerin birlikte ikamet ettikleri evleridir. Aile Konutu güvencesi eşlerin yatırım amaçlı yada kiraya verdikleri diğer taşınmazlarını kapsamamakla beraber yalnızca ikametlerine tahsis edilmiş tek bir taşınmaz için geçerlidir.

Velayet Nedir?

Velayet; yasalara göre reşit olmayan çocukların temsil edilmesidir. Ülkemizde reşit olma yaşı 18 olup bu yaşa kadar çocuklar evlilik birliği içerisinde müştereken anne ve baba tarafından temsil edilirler. Evliliğin sonlanmasından sonra ise mahkeme kadarı ile tedbiren yada kalıcı olarak velayet değiştirilebilmektedir.

 

WhatsApp WhatsApp