Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Uluslararası hukuk uzmanlığı alanında çalışıyoruz. Ticari faaliyetlerde bulunan uluslararası düzeyde aktif kişiler ve şirketler, uluslararası kamu hukuku ve özel hukukla ilgili konularda giderek daha fazla hukuki yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, uluslararası hukuk ekibimiz, müvekkillerimizi aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm uluslararası hukuk konularında desteklemektedir:


Uluslararası yargılama
Uluslararası anlaşmaları müzakere etmek, hazırlamak ve kabul etmek
İkili yatırım anlaşmaları ve uluslararası yatırımcı koruması
Uluslararası unsurlu işlemler ve sözleşmeler
Uluslararası çevre hukuku
Uluslararası insan hakları hukuku
Sınır ve doğal kaynaklar anlaşmazlıkları
Uluslararası yaptırımlar
Hükümranlık Muafiyeti
Devlet borçlarının yeniden yapılandırılması
Küresel yolsuzlukla mücadele

İnsan Hakları Hukuku Nedir?

İnsan hakları, herhangi bir ayrım gözetmeden, din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt edilmeksizin tüm dünya insanlarının sahip olduğu haklar bütünüdür. Bu haklar, insan hakları çerçevesinde düzenlenmiş ve bir araya getirilmiştir. Bireyin, sahip olduğu haklarının değer kazanması, Birlemiş Milletler şartları doğrultusunda 1945 yılında karşılık bulmuştur.

1948 yılında paylaşılan evrensel insan hakları bildirisi ile birlikte fitil ateşlenmiş ve günümüzdeki çerçeveye kısa bir sürede ulaşmayı da başarmıştır.  Çok sayıda ilkeye sahip olan bu hukuk birimi, dünya insanlarının haklarını savunmak ve bu hakları yasal çerçeveler ile birlikte resmiyete dökmek adına yapılanmış ve ortaya konulmuştur. Yerli ya da yabancı ayrımı, erkek ya da kadın farklılığı gibi bir durum söz konusu değildir.

 

WhatsApp WhatsApp